Använd rätt fordonsbelysning i andra länder

admin | 2 december, 2015 |

Reglerna och förordningarna runt fordonsbelysning skiljer sig åt från land till land. Ska man köra bil genom Europa eller transportera gods via lastbil genom olika länder och världsdelar. Då är det viktigt att man har koll på de föreskrifter som gäller för fordonsbelysning i de aktuella länderna. Fordonsbelysning är ett samlingsnamn för den belysningsutrustning som varje modernt fordon är utrustat med. Den har en grundläggande funktion att synliggöra fordonet för andra förare samt att erbjuda föraren nödvändig belysning i skymning och mörker.

Olika regler

I USA finns särskilda regler för olika delstater, och det kan därför vara nödvändigt att konsultera den aktuella statens speciella regelverk även om det övergripande ”Federal Motor Vehicle Safety Standard 108” erbjuder baskunskaper om USA:s syn på fordonsbelysning. I Europa har varje land sina specifika regler och föreskrifter.

Även om dessa i många fall är mycket lika mellan olika europeiska länder förekommer skillnader. Det är av största vikt att kolla upp, självklart innan man ger sig ut på vägarna. Det svenska Vägverket kan till viss del bistå med denna information även om det är bäst att vända sig till motsvarande myndighet i det aktuella landet. För att på så vis vara säker att man har den senaste informationen.